Úvod

Vítejte na webu našeho kamenictví. Bylo založeno počátkem 90. let Lubošem Procházkou, který tak navázal na celoživotní profesi svého otce Václava Procházky. Luboš sám pracuje v oboru už 30 let.

Nabídka našich služeb a výrobků se v průběhu let rozšiřovala a měnila. Umělý kámen (známý jako teraco či teraso) postupně nahradily materiály přírodní (leštěné žuly), jejichž paleta je dnes takřka neomezená.

MgA. Lucie Procházková, akademická sochařka. Absolvovala Střední umělecko-průmyslovou školu Zámeček v Plzni v oboru sochařství a Akademii výtvarných umění v Praze v sochařském ateliéru Prof. Zeithammla. Během studií na VŠ v roce 2008/2009 absolvovala stáž na akademii výtvarných umění a designu v Jeruzalémě (Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem). Účastnila se řady tuzemských i mezinárodních sochařských sympózií. V současnosti se věnuje převážně restaurátorské činnosti, jak v naší firmě, tak v ateliéru Ak. soch. rest. Karla Krátkého.

V roce 2017 vyhrála veřejnou soutěž na realizaci památníku obětem holokaustu v Hořicích v Podkrkonoší. Odhalení památníku proběhlo 14. prosince 2017 při příležitosti 75. smutného výročí odsunu sedmi desítek Židů z Hořicka.